Phân tích sóng của New Zealand - ngày 11 tháng 6 năm 2020 - Fxpro


Fxpro


• NZDJPY rơi vào bên trong sóng (2)

• Có khả năng rơi xuống 68,00

NZDJPY giảm mạnh trong môi trường- sóng điều chỉnh hướng xuống (2), bắt đầu sớm hơn từ vùng kháng cự nằm giữa ngưỡng kháng cự 71,00 (giữa cụm kháng cự trước đó từ tháng 2) và Dải bollinger hàng ngày phía trên.

Sự đảo chiều đi xuống từ mức kháng cự 71,00 đã tạo ra mô hình đảo chiều nến kết hợp hàng ngày của Nhật Bản Star Star Doji.

NZDJPY có khả năng giảm hơn nữa về mức hỗ trợ tiếp theo 68,00 (mức kháng cự cũ từ đầu tháng 3) .