Phân tích sóng Coca-Cola - 11 tháng 6 năm 2020 - Fxpro


Fxpro


• Coca-Cola rơi vào làn sóng thúc đẩy ③

• Có khả năng giảm xuống 46,00

Coca-Cola gần đây đã đảo ngược mạnh từ vùng kháng cự nằm giữa mức kháng cự 49,60 (đỉnh của sóng trước (A)) và Dải bollinger hàng ngày phía trên.

Sự đảo chiều đi xuống từ vùng kháng cự này đã tạo ra mô hình đảo chiều nến kết hợp hàng ngày của Nhật Bản Ngôi sao buổi tối - bắt đầu làn sóng thúc đẩy tích cực. /p>