Mỹ thất nghiệp rất cao - Fxpro


Fxpro


Tuần trước, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp ban đầu của Hoa Kỳ lên tới 1,54 triệu người (gần kỳ vọng). Số lượng khiếu nại tiếp tục lên tới 20,9M, tệ hơn đáng kể so với 20 triệu dự kiến.

Giảm liên tục trong số lượng đơn đăng ký ban đầu cho các lợi ích trong mười tuần qua không nên truyền cảm hứng cho sự lạc quan sai lầm. Mặc dù nền kinh tế mở cửa trở lại, rất nhiều người vẫn tiếp tục mất việc. Tổng số người thụ hưởng phải ở mức gần 21 triệu trong ba tuần qua, chỉ thấp hơn 4 triệu so với mức đỉnh và tương phản mạnh với 1,7 triệu vào đầu tháng 3.

Phần lớn, phục hồi tiêu dùng phụ thuộc vào cách mọi người tìm việc. Không có việc làm, mọi người cắt giảm chi phí ngay cả khi họ nhận được séc từ Trump và thuộc các chương trình của từng bang, thậm chí có thể vượt quá mức lương cho các công việc cụ thể. Điều này đã được nhìn thấy vào tháng trước, khi người Mỹ dành 33% thu nhập khả dụng, cắt giảm đáng kể chi tiêu mặc dù thu nhập tăng vọt.

Nhóm phân tích FxPro