Phân tích kỹ thuật AUDUSD 11,06.2020


GrandCapital


AUDUSD Cặp tiền được điều chỉnh xuống trên làn sóng thị trường chung, trong đó tìm thấy lý do để đình chỉ cuộc biểu tình trong tháng này và điều chỉnh xuống trước một làn sóng tăng trưởng mới. Căng thẳng chính trị giữa Trung Quốc và Úc cũng là một tiêu cực đối với đồng nội tệ. Mong đợi một cặp giảm điều chỉnh cho đến khi tin tức tích cực mới xuất hiện. Mặt kỹ thuật: Giá nằm dưới dải bollinger giữa, dưới SMA 5 và SMA 14. RSI nằm dưới mức 50% và đang giảm. Stoch đang bước vào vùng quá bán. Khuyến nghị giao dịch: Một sự suy giảm dưới 0,6900 sẽ dẫn đến một sự điều chỉnh giảm xuống 0,6825. Tỷ giá AUDUSD trực tuyến: theo dõi chuyển động của cặp trong thời gian thực.