Dầu thô trông phục hồi đất bị mất - Orbex


OrbexDầu thô WTI đang cố gắng giảm lỗ từ các phiên đầu tuần này. Sau khi giảm xuống mức 37,67, giá dầu đang tăng đều đặn. Tuy nhiên, chúng tôi có một phạm vi được thiết lập trong khoảng từ 40,00 đến 37,67. Chỉ có một đột phá từ phạm vi này sẽ xác định chân tiếp theo theo hướng của xu hướng. Sự thiên vị vẫn còn lẫn lộn tại thời điểm này. Tuy nhiên, xem xét rằng giá dầu vẫn chưa thực hiện bất kỳ sự điều chỉnh lớn nào trong thời gian gần đây, đây là một khả năng. Kiểm tra chiến lược của bạn về cách giá dầu sẽ tăng - Mở tài khoản quỹ của bạn ngay bây giờ