Bảng Anh duy trì một tay cầm ổn định trên 1.2750 - Orbex


OrbexĐồng bảng Anh của Anh tiếp tục duy trì ở vị trí cao nhất sau khi giá được giao dịch thoải mái trên mức 1.2750. Tuy nhiên, tốc độ tăng mạnh có thể sẽ thấy giá quay trở lại. Sự phá vỡ của đường xu hướng nhỏ theo sau là đường xu hướng trung hạn có thể báo hiệu sự giảm xuống. Hiện tại, khu vực hỗ trợ chính là 1.2643, sẽ được kiểm tra trong trường hợp sự cố thấp hơn. Tuy nhiên, mức đóng cửa dưới mức này có thể mở rộng sự điều chỉnh xuống 1.2424. Kiểm tra chiến lược của bạn về cách GBP sẽ giá vé! Mở Tài khoản Orbex của bạn và bắt đầu giao dịch ngay bây giờ.