EURUSD trong phạm vi đạt 1,1400 xử lý - Orbex


OrbexĐồng tiền euro tăng mạnh trong ngày thứ hai liên tiếp. Sự tăng trưởng chủ yếu được thúc đẩy bởi một đồng bạc xanh mềm hơn. Hành động giá đang cố gắng kiểm tra mức giá chính là 1.1400. Tuy nhiên, trừ khi có một đột phá mạnh trên mức này, mức tăng có thể bị giới hạn ngay bây giờ. Một kịch bản pullback có khả năng xây dựng. Tuy nhiên, chúng ta có thể thấy một số hình thức hợp nhất diễn ra trước đó. Do đó, hãy xem cách đồng tiền chung phản ứng với mức giá 1.1400 để xác định hướng gần hạn trong cặp tiền tệ. Kiểm tra chiến lược của bạn về cách đồng euro sẽ tăng giá với Orbex - Mở tài khoản của bạn ngay bây giờ.