Đồng đô la vẫn chịu áp lực nặng nề trước Fed - Windsorbrokers


Windsorbrokers


Cặp tiền kéo dài rơi vào ngày thứ ba liên tiếp (giảm 2,1% kể từ khi mở Thứ Hai) khi các nhà giao dịch bán đô la trước quyết định chính sách của Fed. Điểm yếu của ngày hôm nay đã phá vỡ các mức hỗ trợ mạnh ở mức 107,52 / 46 (30DMA / Fibo 61,8% của 105,98 / 109,85), với mức đóng cửa dưới mức này để làm suy yếu thêm cấu trúc ngắn hạn và thăm dò rủi ro thông qua 105,89 (Fibo 76,4%), trở ngại đáng kể cuối cùng đối với hướng tới hỗ trợ ngắn hạn chính ở 105,98 (thấp 7 tháng 5). Các nghiên cứu hàng ngày chuyển sang chế độ giảm giá đầy đủ và thêm vào triển vọng tiêu cực. Hỏng 20DMA (107,88), bao trùm hành động hôm nay, đánh dấu lực cản vững chắc và bảo vệ trục trên ở 108,42 (200DMA). Độ phân giải: 107,52; 107,88; 108,26; 108,42 Sup: 107,16; 106,89; 106,51; 105,98