Phân tích sóng USDJPY - 10 tháng 6 năm 2020 - Fxpro


Fxpro


• USDJPY đã phá vỡ kênh lên hàng ngày

• Có khả năng giảm xuống 106,80

USDJPY gần đây đã phá vỡ đường xu hướng hỗ trợ thấp hơn của hàng ngày kênh từ đầu tháng 5 - sẽ tăng tốc sóng xung ngắn hạn hoạt động 3.

Sóng 3 hoạt động bắt đầu sớm hơn khi cặp đảo ngược xuống với Bearish Engulfing từ vùng kháng cự xung quanh mức kháng cự chính 109,30 (mức cao hàng tháng từ tháng 4).

USDJPY có khả năng giảm hơn nữa về mức hỗ trợ tiếp theo 106,80 (hỗ trợ cũ từ giữa tháng 5).