Phân tích sóng USDCHF - 10 tháng 6 năm 2020 - Fxpro


Fxpro


• USDCHF đã phá vỡ mức hỗ trợ chính 0.9500

• Có khả năng giảm xuống 0,9400

USDCHF tiếp tục giảm sau khi phá vỡ trước đó mức hỗ trợ chính 0,9500 (mức thấp trước đây của sóng xung ngắn hạn 1 trước đó từ cuối tháng 3).

Việc phá vỡ mức hỗ trợ 0,9500 trước khi phá vỡ mức hỗ trợ 0,9580 (ranh giới dưới của phạm vi giá đi ngang từ đầu tháng 4).

USDCHF có khả năng giảm hơn nữa trong sóng xung ngắn hạn hoạt động (iii) về mức hỗ trợ tiếp theo 0.9400 (mức thấp của sóng B từ tháng 3 và mục tiêu hoàn thành sóng (iii)).