Phân tích sóng bạc - 10 tháng 6 năm 2020 - Fxpro


Fxpro


• Bạc bị đảo ngược từ mức hỗ trợ 17,50

• Có khả năng tăng lên 18,35

Bạc tiếp tục tăng sau khi đảo chiều tăng trước đó từ mức hỗ trợ then chốt 17,50 - mức kháng cự mạnh trước đây đã bắt đầu hai lần điều chỉnh giảm vào tháng 3 và tháng 5.

Sự đảo chiều đi lên từ mức hỗ trợ 17,50 tiếp tục chuỗi xung tăng lên nhiều tháng hoạt động (3) từ giữa của tháng 4.

Bạc có khả năng tăng cao hơn nữa đối với mức kháng cự tiếp theo 18,35 (đỉnh của Bearish Engulfing trước đó từ đầu tháng 5).