WTI phục hồi hỗ trợ nhỏ bây giờ - Orbex


OrbexGiá dầu thô kéo dài giảm nhưng mức giá gần 37,67 đang giữ hàng hóa cho đến nay. Một sự phục hồi ra khỏi mức này nên được theo sau bởi một động thái cao hơn. Do đó, hãy theo dõi giá dầu để kiểm tra mức 40,00 và có thể sẽ tăng cao hơn. Trong trường hợp giá hình thành mức cao thấp hơn, thì chúng tôi dự kiến ​​sẽ quay trở lại mức 37,67. Điều này có khả năng dẫn đến giá phá vỡ thấp hơn. Trong một kịch bản như vậy, giá dầu có thể được thiết lập để điều chỉnh đã quá hạn lâu. Mức giá thấp hơn gần 34,42 sẽ trở thành mục tiêu giảm giá quan trọng trong trường hợp điều chỉnh. Kiểm tra chiến lược của bạn về cách giá dầu sẽ tăng - Mở tài khoản quỹ của bạn ngay bây giờ