Ý tưởng giao dịch cho thuốc lá British American PLC 10,06.2020


GrandCapital


#BATS Thị trường chứng khoán tiếp tục cho thấy sự phục hồi vững chắc. Đường trung bình động 365 và 135 cũng cho thấy sự hiện diện của một xu hướng tăng và chỉ báo dao động Stochastic báo hiệu tình trạng quá bán. Việc cố định giá trên mức kháng cự 30.600 sẽ dẫn đến tăng trưởng hơn nữa. Khuyến nghị giao dịch: Mua trên 30,60. Dừng lỗ: 29,73. Mục tiêu là 32,50. Tỷ lệ #BATS trực tuyến: theo dõi chuyển động của cổ phiếu trong thời gian thực.