Phân tích GBPCAD 10,06.2020


GrandCapital


GBPCAD Cặp tiền tệ đang giao dịch trong phạm vi của ngưỡng kháng cự 1.7120. Chỉ báo dao động tuyệt vời cho thấy sự phân kỳ giảm giá, trong khi Stochastic Dao động báo hiệu quá mua. Vượt qua mức trung gian vòng 1,7050 sẽ dẫn đến sự hình thành mô hình giảm dần 1-2-3. Khuyến nghị giao dịch: Bán dưới 1,7050, trong khi mô hình giảm dần 1-2-3 đang hình thành. Dừng lỗ: 1.7020. Cấp mục tiêu: 1.6970; 1.6924; 1.6850. Khi giá đạt đến ngưỡng kháng cự 1,7120, hãy hủy kế hoạch giao dịch. Tỷ lệ GBPCAD trực tuyến: theo dõi chuyển động của cặp trong thời gian thực.