Phân tích kỹ thuật EURUSD 10,06.2020


GrandCapital


EURUSD Nếu cuộc họp kết thúc với quyết định của Fed sẽ không thay đổi chính sách tiền tệ mềm, nhằm khôi phục nền kinh tế quốc gia, và Jerome Powell sẽ xác nhận điều này trong cuộc họp báo của mình, thì chúng ta nên kỳ vọng sự suy giảm mới ở Mỹ đô la Mặt kỹ thuật: Giá nằm trên dải bollinger giữa, trên SMA 5 và SMA 14. RSI nằm dưới mức quá mua và bật lên. Stoch nằm trong vùng quá mua và không chính xác. Khuyến nghị giao dịch: Nếu cặp tăng lên trên 1.1360, hãy kỳ vọng mức tăng trưởng cục bộ của nó lên 1.1450. Tỷ giá EURUSD trực tuyến: theo dõi chuyển động của cặp trong thời gian thực.