GBPUSD phục hồi sau khi thiết lập hỗ trợ mới - Orbex


OrbexĐồng bảng Anh đang tăng mạnh. Mức tăng đến ngay sau khi GBPUSD giảm trở lại mức 1.2643. Với sự hỗ trợ hình thành ở đây, hành động giá đang cố gắng kiểm tra mức cao trước đó từ trước đó vào thứ ba. Mức đóng cửa trên 1.2719 có thể có khả năng báo hiệu mức tăng hơn nữa đối với mức độ tâm lý quan trọng 1.3000. Tuy nhiên, hãy để mắt đến bộ tạo dao động Stochatics có khả năng báo hiệu sự cạn kiệt trong thời gian tới. Điều này sẽ đặt thêm lợi nhuận có nguy cơ và mức hỗ trợ là 1,2643. Kiểm tra chiến lược của bạn về cách GBP sẽ giá vé! Mở Tài khoản Orbex của bạn và bắt đầu giao dịch ngay bây giờ.