Euro giảm lỗ, nhưng nó có thể phá vỡ cao hơn? - Orbex


OrbexĐồng tiền euro đang đăng một sự phục hồi ấn tượng. Giá đã tăng hơn 0,40% trong ngày và hiện đang cố gắng kiểm tra mức cao thứ sáu từ tuần trước. Lợi nhuận chủ yếu được thúc đẩy bởi một đồng đô la Mỹ yếu hơn. Hiện tại, lần kiểm tra lại gần mức 1.1350 này sẽ rất quan trọng đối với đồng tiền chung. Nếu đồng euro không vượt qua được mức này, thì chúng tôi mong đợi một sự điều chỉnh đang diễn ra. Một sự phá vỡ dưới 1.1262, đánh dấu mức thấp cao hơn trước đó, sẽ xác nhận điều này. Nó sẽ mở đường cho EURUSD để mở rộng sự điều chỉnh của nó xuống 1.1132. Kiểm tra chiến lược của bạn về cách đồng euro sẽ tăng giá với Orbex - Mở tài khoản của bạn ngay bây giờ.