Phân tích sóng EURAUD - ngày 9 tháng 6 năm 2020 - Fxpro


Fxpro


• EURAUD bị đảo ngược từ khu vực hỗ trợ

• Có khả năng tăng lên 1.6500

EURAUD gần đây đảo ngược mạnh từ khu vực hỗ trợ nằm giữa mức hỗ trợ nhiều tháng 1.6085 (đã đảo ngược giá từ đầu tháng 1) và Dải bollinger hàng ngày thấp hơn.

Sự đảo chiều đi lên từ khu vực hỗ trợ này có thể sẽ hình thành mô hình đảo chiều nến hàng ngày Bullish Khắc phục - nếu giá đóng cửa hôm nay gần các mức hiện tại.

EURAUD có thể sẽ tăng thêm về mức kháng cự tiếp theo 1.6500 (hỗ trợ cũ từ cuối tháng 5).