Phân tích sóng vàng - ngày 9 tháng 6 năm 2020 - Fxpro


Fxpro


• Vàng đảo ngược từ vùng hỗ trợ

• Có khả năng tăng lên 1765,00

Vàng gần đây đảo ngược từ vùng hỗ trợ nằm giữa pivotal mức hỗ trợ 1670,00 (đã đảo ngược giá từ giữa tháng 4), Dải bollinger hàng ngày thấp hơn và mức điều chỉnh Fibre 50% của xung tăng trước đó từ tháng 3.

Sự đảo chiều đi lên từ vùng hỗ trợ này bắt đầu sóng xung ngắn hạn hoạt động (v) - thuộc về sóng xung lực lồng nhau bậc 3 và (3).

Vàng có khả năng tăng cao hơn nữa đối với ngưỡng kháng cự tiếp theo 1765,00 (mức cao hàng tháng từ tháng 5 và mục tiêu hoàn thành sóng xung 3 đang hoạt động).