Phân tích sóng Apple - ngày 9 tháng 6 năm 2020 - Fxpro


Fxpro


• Apple đã phá vỡ ngưỡng kháng cự nhiều tháng 328.00

• Có khả năng tăng lên mức 350,00

Apple gần đây đã phá vỡ mức chính trong nhiều tháng Mức kháng cự 328,00 (trước đây đã dừng chuỗi xung tăng mạnh vào tháng 1, như có thể thấy bên dưới).

Việc phá vỡ mức kháng cự 328.00 sẽ đẩy nhanh sóng xung 3 ngắn hoạt động - thuộc về sóng xung lực trung hạn (3) từ giữa tháng Tư.

Apple có thể sẽ tăng thêm về mức kháng cự tiếp theo 350,00 (giá dự báo cho việc hoàn thành sóng xung kích hoạt động (3)) .