Bearish ngoài ngày tia lửa mở rộng pullback từ mức cao mới ở 109,85 - Windsorbrokers


Windsorbrokers


Cặp đôi vẫn giữ vững màu đỏ vào thứ ba (sau khi giảm thứ hai 1,05%) và kéo dài pullback qua vùng hỗ trợ 108,40 / 24, bao gồm 200DMA / Fibo 38,2% của 105,98 / 109,85 / 10DMA / 100DMA. Thứ hai nến đỏ dài hàng ngày hình thành giảm giá ngoài ngày báo hiệu hàng đầu và thêm áp lực giảm giá. Phần mở rộng mới đã hỗ trợ bẻ khóa ở mức 107,91 (20DMA / 50% thoái lui và 107,75 (55DMA), tiếp cận các hỗ trợ quan trọng tiếp theo ở 107,53 (đỉnh mây hàng ngày) và 107,46 (Fibo 61,8% của 105,98 / 109,85). Rơi xuống hàng ngày RSI / stochastic / đà và MA Hiện chuyển sang thiết lập giảm giá, với mức đóng cửa hàng ngày dưới 200 / 100DMA bắt buộc để duy trì triển vọng ngắn hạn tiêu cực. Res: 108,24; 108,40; 108,54; 108,82 Sup: 107,91; 107,75; 107,53; 107,46