EUR / USD: Phân tích và dự báo sóng Elliott cho ngày 05/06/2020 - 12/06/2020 - LiteForex


LiteForex


Cặp EUR /USD vẫn có khả năng tăng trưởng. Điểm mấu chốt ước tính ở mức 1.1193. > Kịch bản thay thế: đột phá và hợp nhất dưới mức 1.1193 sẽ cho phép cặp tiếp tục giảm xuống mức 1.0742 1.0874

Phân tích: Giả sử, một sự điều chỉnh giảm dần của cấp cao đã hoàn thành phát triển trên khung thời gian hàng ngày dưới dạng sóng 2 và sóng thứ ba bắt đầu phát triển. Trên khung thời gian H4, sóng 1 xu hướng ngược đầu tiên của (3) đang hình thành, với sóng iii là 1 hình thành bên trong. Rõ ràng, làn sóng thứ ba có mức độ nhỏ hơn (iii) của iii là 1 đang phát triển trên khung thời gian H1. Nếu giả định này là chính xác, cặp tiền sẽ tiếp tục tăng lên 1.1490 1.1723. Mức 1.1193 là rất quan trọng trong kịch bản này. Sự đột phá của nó sẽ cho phép cặp tiếp tục giảm xuống mức 1.0742 1.0874.