USD / CHF: Phân tích và dự báo sóng Elliott cho ngày 05/06/2020 - 12/06/2020 - LiteForex


LiteForex


USD /CHF vẫn có khả năng giảm. Điểm mấu chốt ước tính là ở mức 0,9651. > Kịch bản thay thế: đột phá và hợp nhất trên mức 0,9651 sẽ cho phép cặp tiếp tục tăng lên mức 0,9759 ​​0,95,9.

Phân tích: Giả sử , sóng giảm dần thứ ba ở mức độ lớn hơn (3) tiếp tục phát triển trên khung thời gian hàng ngày, với sóng 3 của (3) hình thành bên trong. Trên khung thời gian 4 giờ, một sự điều chỉnh đã hoàn thành phát triển dưới dạng sóng ii là 3 và sóng iii của 3 đang hình thành. Rõ ràng, làn sóng thứ ba ở mức độ nhỏ hơn (iii) của iii đang hình thành trên khung thời gian H1, với sóng iii của (iii) hình thành bên trong. Nếu giả định là chính xác, cặp tiền sẽ tiếp tục giảm xuống mức 0,9454 0,9238. Mức 0,9651 là rất quan trọng trong kịch bản này. Sự bứt phá của nó sẽ cho phép cặp tiếp tục tăng lên các mức 0,9759 ​​0,95,95.