Phân tích kỹ thuật USDJPY 09.06.2020


GrandCapital


USDJPY Cặp tiền này đang ở mức hỗ trợ mạnh 108,00 trước dự đoán về quyết định cuối cùng của Fed về chính sách tiền tệ. Nó có liên quan đến khả năng gợi ý từ Jerome Powell chỉ ra rằng Fed có thể giảm bớt các biện pháp kích thích trong bối cảnh nền kinh tế Mỹ phục hồi nhanh hơn sau đại dịch coronavirus. Mặt kỹ thuật: Giá nằm dưới dải bollinger giữa, dưới SMA 5 và SMA 14. RSI nằm dưới mức 50% và cho thấy sự suy yếu của việc giảm giá. Stoch nằm trong vùng quá bán và không chính xác. Khuyến nghị giao dịch: Nếu cặp này không giữ trên 108,00, có khả năng nó sẽ tiếp tục điều chỉnh giảm xuống 107,00. Tỷ giá USDJPY trực tuyến: theo dõi chuyển động của cặp trong thời gian thực.