Phân tích EURJPY 09.06.2020


GrandCapital


CHÂU ÂU Cặp tiền tệ đang giao dịch trong phạm vi của mức quan trọng vòng 122,00, gần mức trung bình di chuyển 365. Sự phân kỳ Bullish đã hình thành trên chỉ báo Bộ tạo dao động tuyệt vời và chỉ báo Bộ tạo dao động Stochastic báo hiệu sự quá bán. Khuyến nghị giao dịch: Mua ở gần nến (M30) trên mức thứ cấp tròn 122,20. Dừng lỗ dưới cấp trung học vòng 121,80. Cấp mục tiêu: 122,50; 123,20; 124,20. Tỷ lệ EURJPY trực tuyến: theo dõi chuyển động của cặp trong thời gian thực.