Rút dầu thô sau khi đạt $ 40,00 - Orbex


OrbexGiá dầu thô WTI đã tăng mạnh trong phiên giao dịch châu Á đầu ngày thứ Hai. Giá, do đó, đạt mức quan trọng 40,00. Tuy nhiên, hàng hóa đã trả lại lợi nhuận nhanh chóng và giảm hơn 2% trong ngày. Sự biến động trong dầu thô tiếp tục và động thái này có thể thấy sự điều chỉnh có thể thấp hơn. Hiện tại, mức hỗ trợ nhỏ ở 37,67 có thể làm chững lại sự sụt giảm. Nhưng trong trường hợp sự cố giảm xuống, chúng tôi hy vọng giá dầu sẽ điều chỉnh về mức 34,42. Một mức cao thấp hơn sẽ có thể xác nhận sự thiên vị nhược điểm này. Kiểm tra chiến lược của bạn về cách giá dầu sẽ tăng - Mở tài khoản quỹ của bạn ngay bây giờ