GBPUSD vẫn mạnh ở mức cao trong ba tháng - Orbex


OrbexĐồng bảng Anh của Anh đã tăng lên mức cao nhất trong ba tháng khi giá chạm nhẹ 1.2728 trước khi rút lại một cách khiêm tốn. Tuy nhiên, hành động giá trên biểu đồ hàng ngày có thể chỉ ra khả năng đóng cửa phẳng. Trừ khi cặp tiền tệ có thể đẩy xa hơn, có nhiều khả năng sẽ có sự điều chỉnh. Hiện tại, khu vực hỗ trợ tại 1.2643 sẽ rất quan trọng. Tuy nhiên, sự cố dưới mức này sẽ báo hiệu sự chuyển sang mức giá 1.2424 có thể thu hút người mua mới vào thị trường. Kiểm tra chiến lược của bạn về cách GBP sẽ giá vé! Mở Tài khoản Orbex của bạn và bắt đầu giao dịch ngay bây giờ.