Phân tích sóng đồng - ngày 8 tháng 6 năm 2020 - Fxpro


Fxpro


.

Sự phá vỡ của ngưỡng kháng cự 250.00 được liên kết với sóng xung ngắn hạn hoạt động C - thuộc về sóng (2 ) từ giữa tháng 3.

Đồng có khả năng tăng cao hơn nữa đối với mức kháng cự mạnh tiếp theo là 262,00 (đã dừng các sóng trước đó (a), 4 và (ii)).