Phân tích sóng AUDJPY - 8 tháng 6 năm 2020 - Fxpro


Fxpro


• AUDJPY bị đảo ngược từ mức kháng cự mạnh 76.30

• Có khả năng giảm xuống mức 74,40

AUDJPY gần đây đã đảo xuống từ mức kháng cự mạnh mẽ 76.30 (đã liên tục đảo ngược giá từ giữa năm ngoái, như có thể thấy bên dưới).

Vùng kháng cự gần ngưỡng kháng cự 76.30 được củng cố bởi Dải bollinger hàng ngày.

Cung cấp cho mua quá mức Stochastic AUDJPY có khả năng giảm hơn nữa về mức hỗ trợ tiếp theo 74,40 (mức kháng cự cũ, đã dừng sóng 4 trước đó).