Phân tích AUDNZD 08.06.2020


GrandCapital


AUDNZD Xu hướng chung là đi lên. Cặp tiền tệ đang giao dịch trong phạm vi mức 1.0700 quan trọng. Một sự phân kỳ tăng đã hình thành trên Bộ tạo dao động tuyệt vời, chỉ báo dao động Stochastic báo hiệu sự quá bán. Khuyến nghị giao dịch: Mua trong khi mô hình sóng tăng dần đang hình thành, trên mức thứ cấp tròn là 1,0720. Dừng lỗ: 1.0680. Cấp mục tiêu: 1.0780; 1,0820; 1,0880. Tỷ lệ AUDNZD trực tuyến: theo dõi chuyển động của cặp trong thời gian thực.