Phân tích kỹ thuật EURUSD 08.06.2020


GrandCapital


EURUSD Cặp tiền này cao hơn mức 1.1280, hợp nhất trong dự đoán về quyết định chính sách tiền tệ cuối cùng của Fed, sẽ được đưa ra trong cuộc họp từ thứ ba đến thứ tư. Điều này sẽ buộc các nhà đầu tư phải thận trọng quảng cáo gây ra sự điều chỉnh cục bộ của cặp này. Mặt kỹ thuật: Giá nằm trên dải bollinger giữa, trên SMA 5 và ở mức SMA 14. RSI đang di chuyển theo chiều ngang dưới vùng quá mua. Stoch bật lên trong khu vực bán quá mức. Khuyến nghị giao dịch: Nếu cặp này không giữ trên 1.1280, nó sẽ điều chỉnh xuống 1.1190 (23% mức thoái lui của Fibonacci), trước khi tiếp tục tăng trưởng về mức 1.1450. Tỷ giá EURUSD trực tuyến: theo dõi chuyển động của cặp trong thời gian thực.