Ý tưởng giao dịch cho Nestle SA (SIX) 08.06.2020


GrandCapital


#NESN Các cổ phiếu đang giao dịch trong phạm vi của mức hỗ trợ 101,67. Sự phân kỳ Bullish đã hình thành trên Bộ tạo dao động tuyệt vời và Bộ dao động Stochastic báo hiệu sự quá bán. Mua sau khi xây dựng xuống được hoàn thành sau khi phá vỡ kênh nghiêng. Khuyến nghị giao dịch: Mua khi mẫu sóng tăng dần được hình thành, trong đó sóng (A) phá vỡ kênh nghiêng của mẫu mức sóng M30 giảm dần. Dừng lỗ dưới mức hỗ trợ 101,67. Cấp mục tiêu: 104,57; 106,00. Tỷ lệ #NESN trực tuyến: theo dõi sự chuyển động của cổ phiếu trong thời gian thực.