GBPUSD vượt qua mức 1.2643, nó có thể tăng cao hơn không? - Orbex


OrbexĐồng bảng Anh đã xoay sở để tăng điểm ở chặng cuối cùng khi giá vượt qua mức giá và mục tiêu là 1.2643. Cặp tiền hiện đang ở mức cao nhất trong ba tháng sau khi USD mềm hơn. Mặc dù có phạm vi để tiếp tục đạt được lợi nhuận, chúng tôi hiện đang mong đợi một sự thoái lui trong quá trình thực hiện. Mức hỗ trợ ban đầu gần 1.2424 - 1.2343 sẽ là lý tưởng cho giá để lấy lại. Điều này cũng sẽ xác nhận xu hướng tăng và có khả năng thiết lập GBPUSD để tiếp tục tăng. Thay vào đó, nếu giá tiếp tục tăng cao hơn, thì chúng ta có mức giá tiếp theo gần 1.3122 sẽ là mục tiêu tăng giá của bảng Anh. Kiểm tra chiến lược của bạn về cách GBP sẽ giá vé! Mở Tài khoản Orbex của bạn và bắt đầu giao dịch ngay bây giờ.