Phân tích sóng bạch kim - ngày 5 tháng 6 năm 2020 - Fxpro


Fxpro


• Vùng bạch kim đã phá vỡ vùng hỗ trợ

• Có khả năng giảm xuống 800.00

Bạch kim gần đây đã phá vỡ vùng hỗ trợ nằm giữa mức hỗ trợ chính 850.00 (đã dừng hai sóng trước (i) và (b)) và hiệu chỉnh Fibre 38,2% của xung tăng trước đó (c) từ giữa tháng Tư.

Sự đột phá của vùng hỗ trợ này tiếp tục sóng xung tích cực (iii) - thuộc về sóng C từ tháng 5.

Bạch kim có khả năng giảm hơn nữa về mức hỗ trợ vòng tiếp theo 800,00 (mức kháng cự cũ từ đầu tháng 5).