Phân tích sóng EURCHF - ngày 5 tháng 6 năm 2020 - Fxpro


Fxpro


• EURCHF đã phá vỡ nhiều mức kháng cự

• Có khả năng tăng lên 1.0950

EURCHF đã tăng mạnh trong vài phiên giao dịch gần đây vượt qua một loạt các mức kháng cự quan trọng - mức cuối cùng là 1.0860.

Sự bứt phá của mức kháng cự 1.0860 trùng khớp với sự bứt phá của mức điều chỉnh Fibre 61,8% của xung lực kéo dài hàng tuần trước đó từ tháng 10 năm ngoái.

EURCHF có khả năng tăng cao hơn nữa đối với mức kháng cự tiếp theo 1.0950 (giá mục tiêu để hoàn thành hiệu chỉnh ABC hoạt động 2).