Phân tích sóng EURCAD - ngày 5 tháng 6 năm 2020 - Fxpro


Fxpro


• EURCAD bị đảo ngược khỏi vùng kháng cự

• Có khả năng giảm xuống 1,5065

EURCAD gần đây đã đảo ngược xuống khỏi vùng kháng cự nằm giữa Mức kháng cự chính 1.530 (đã đảo ngược giá từ tháng 5) và Dải bollinger hàng ngày trên.

Vùng kháng cự này được củng cố thêm bằng mức điều chỉnh Fibre 50% của xung xuống trước đó từ đầu tháng 5 .

EURCAD có thể sẽ giảm sâu hơn về mức hỗ trợ tiếp theo 1.5065 (đã đảo ngược đều đặn cặp tiền tệ này từ cuối tháng 4).