Phân tích sóng CHFJPY - ngày 5 tháng 6 năm 2020 - Fxpro


Fxpro


• CHFJPY bị đảo ngược khỏi vùng kháng cự

• Có khả năng giảm xuống 113,25

CHFJPY gần đây đảo ngược mạnh từ vùng kháng cự mạnh giữa mức kháng cự chính 114,30 (cao hàng tháng từ tháng 1 đến tháng 2) và Dải bollinger hàng ngày trên.

Sự đảo chiều đi xuống từ vùng kháng cự này đã dừng sóng 3 xung ngắn hạn trước đó từ cuối tháng Năm.

Với sức mạnh của vùng kháng cự đã nói ở trên, CHFJPY có khả năng giảm hơn nữa về mức hỗ trợ tiếp theo 113,25. >