Phân tích sóng Facebook - ngày 5 tháng 6 năm 2020 - Fxpro


Fxpro


• Facebook đảo ngược từ khu vực hỗ trợ

• Có khả năng tăng lên 240.00

Facebook gần đây đã đảo ngược từ vùng hỗ trợ nằm giữa mức hỗ trợ chính 223,80 (mức kháng cự nhiều tháng trước từ tháng 1) và mức điều chỉnh Fibre 38,2% của xung 5 tăng trước đó từ giữa tháng 5.

Sự đảo chiều tăng từ mức này vùng hỗ trợ bắt đầu chuỗi xung lực trung hạn hoạt động (5).

Facebook có thể sẽ tăng hơn nữa về mức kháng cự tiếp theo 240,00 (đỉnh của sóng xung trước (3)). hình class="wp-block-image size-Large">