USD / CAD: Phân tích và dự báo sóng Elliott cho ngày 05/06/2020 - 12/06/2020 - LiteForex


LiteForex


USD /CAD vẫn có khả năng giảm. Điểm mấu chốt ước tính ở mức 1.3576. > Kịch bản thay thế: đột phá và hợp nhất trên mức 1.3576 sẽ cho phép cặp tiếp tục tăng lên mức 1.3831 1.4047.

Phân tích: Bật khung thời gian D1, được cho là điều chỉnh giảm dần đã hoàn thành phát triển dưới dạng sóng thứ hai có mức độ lớn hơn (2) và sóng (3) bắt đầu hình thành. Trên khung thời gian H4, sóng ngược xu hướng đầu tiên có độ 1 nhỏ hơn của (3) được hình thành và sự điều chỉnh giảm dần tiếp tục phát triển dưới dạng sóng 2 của (3). Rõ ràng, sóng c 2 bậc nhỏ hơn đang phát triển trên khung thời gian H1, với sóng thứ năm (v) của c phát triển bên trong. Nếu giả định là chính xác, cặp tiền sẽ tiếp tục giảm xuống mức 1.3400 1.3300. Mức 1.3576 rất quan trọng trong kịch bản này vì đột phá sẽ cho phép cặp tiếp tục tăng lên mức 1.3831 1.4047.