Ý tưởng giao dịch cho GOOGLE (Bảng chữ cái Inc.) 05.06.2020


GrandCapital


#GOOGLE Thị trường chứng khoán cho thấy sự phục hồi tự tin sau khi giảm mạnh. Xu hướng chung là đi lên. Vào cuối phiên giao dịch, mô hình đảo chiều "búa" đã hình thành. Chỉ báo dao động Stochastic báo hiệu sự quá bán. Quan điểm của chúng tôi: Mua trên 1415.0. Dừng lỗ: 1405.60. Cấp mục tiêu: 1423,0; 1440.0. Tỷ lệ chia sẻ trực tuyến #GOOGLE: theo dõi chuyển động nếu cổ phiếu trong thời gian thực.