Phân tích kỹ thuật EURUSD 05,06.2020


GrandCapital


EURUSD Cặp tiền này ở trên mức 1.1345, đã tăng vọt vào thứ Năm giữa lúc kết quả của cuộc họp chính sách tiền tệ của ECB và quyết định bất ngờ của cơ quan quản lý về việc mở rộng các biện pháp kích thích gần 2,5 lần. Ngày nay, nếu dữ liệu về việc làm ở Mỹ hóa ra tích cực hơn dự báo, điều này có thể dẫn đến sự sụt giảm cục bộ trong cặp, sau đó, rất có thể, sự tăng trưởng sẽ tiếp tục. Mặt kỹ thuật: Giá nằm ở mức của dải bollinger trên, trên SMA 5 và SMA 14. RSI nằm trong vùng quá mua và đang dần tăng trưởng. Stoch tự tin giảm cho thấy sự suy yếu của tăng trưởng giá. Khuyến nghị giao dịch: Nếu cặp giữ trên 1,1345, nó sẽ có tiềm năng tăng trưởng lên 1,1450. Đồng thời, mức giảm cục bộ của nó xuống 1.1265 có thể là cơ sở để mua cặp có cùng mục tiêu. Tỷ giá EURUSD trực tuyến: theo dõi chuyển động của cặp trong thời gian thực.