Giá vàng tăng trở lại, tăng hơn một phần trăm trong ngày - Orbex


OrbexKim loại quý tăng hơn 1,2% trong ngày thứ Năm. Sự tăng giá đến chỉ một ngày sau khi hành động giá là giảm. Nhưng mức tăng hiện tại vẫn giữ cho hành động giá bị giới hạn trong phiên trước đó là mức cao và thấp. Hiện tại, một mô hình đáy đôi kỹ thuật dường như đã hình thành gần 1696,86. Một đột phá trên 1746 - 1747 sẽ có khả năng kích hoạt tăng thêm trong trung hạn. Điều này mang lại cho mục tiêu tăng giá lên $ 1800 một ounce, vẫn là sự đồng thuận thị trường rộng lớn hơn. Kiểm tra chiến lược của bạn về cách vàng sẽ tăng giá với Orbex - Mở tài khoản của bạn ngay bây giờ.