Giá dầu thô cố gắng phục hồi lợi nhuận - Orbex


OrbexGiá dầu thô WTI đang giao dịch trong sắc xanh sau khi giá gần như đóng cửa vào thứ Tư. Tuy nhiên, sự phục hồi hiện tại vẫn còn dưới mức cao thứ Tư. Một đột phá trên 38,15 sẽ có khả năng xác nhận lợi nhuận hơn nữa trong hàng hóa. Ở tốc độ hiện tại, giá dầu đang trên đà đạt mức quan trọng 40 USD / thùng. Theo đó, điểm giá chính tiếp theo là 42,00, được giữ như là tháng hỗ trợ trước đó. Do đó, một thử nghiệm lại của cấp độ này có thể thấy sự kháng cự hình thành nếu không có sự bứt phá cao hơn. Đối với nhược điểm, mức giá 33,66 sẽ là chìa khóa để ngăn chặn hàng hóa từ sự sụt giảm thêm. Kiểm tra chiến lược của bạn về cách giá dầu sẽ tăng - Mở tài khoản quỹ của bạn ngay bây giờ