EURUSD inch gần hơn với tay cầm 1,1400 - Orbex


OrbexĐồng tiền euro quản lý để duy trì đà tăng của nó. Giá hiện đang tăng trong chín phiên liên tiếp hàng ngày khi EURUSD tiếp cận mức xử lý 1.1400. Tuy nhiên, thiếu bất kỳ pullback nào có thể sẽ thấy sự điều chỉnh về giá tại một số điểm. Hiện tại, với đà tăng nguyên vẹn, các mức tăng tiếp theo có thể sẽ đi qua. Trong thời gian tới, bất kỳ sự sụt giảm nào rất có thể sẽ thu hút người mua mới vào thị trường. Hỗ trợ nhỏ có thể được nhìn thấy tại 1.1235 rất có thể sẽ cung cấp sự phục hồi. Kiểm tra chiến lược của bạn về cách đồng euro sẽ tăng giá với Orbex - Mở tài khoản của bạn ngay bây giờ.