Phân tích sóng CHFJPY - 4 tháng 6 năm 2020 - Fxpro


Fxpro


• CHFJPY đã phá vỡ ngưỡng kháng cự chính 112,50

• Có khả năng tăng lên 114,00

CHFJPY tăng mạnh sau đó Sự phá vỡ mức kháng cự chính 112,50 (đã dừng sự điều chỉnh ngắn hạn trước đó (ii) vào tháng 4).

Sự phá vỡ của mức kháng cự 112,50 được căn chỉnh với sóng xung 3 hoạt động thuộc về sóng xung mạnh (C) từ đầu tháng 5.

CHFJPY có khả năng tăng cao hơn nữa đối với mức kháng cự tiếp theo 114,00 (giá mục tiêu để hoàn thành sóng xung 3 hoạt động).