Phân tích sóng đậu nành - ngày 4 tháng 6 năm 2020 - Fxpro


Fxpro


• Đậu nành đã phá vỡ ngưỡng kháng cự 860.00

• Có khả năng tăng lên 870,00 và 890,00

Đậu nành gần đây đã phá vỡ trên ngưỡng kháng cự 860,00, giao với đường xu hướng kháng cự của kênh giảm hàng ngày rộng từ đầu tháng 3.

Sự bứt phá của các mức kháng cự trên trùng khớp với sự phá vỡ ngưỡng thoái lui Fib lui 61,8% của cửa hàng trước đó từ tháng 3.

Đậu nành có khả năng tăng cao hơn nữa đối với mức kháng cự tiếp theo 870,00 (đỉnh của sóng trước (iv)) - berakotu có thể dẫn đến tăng thêm về 890,00.