Phân tích kỹ thuật EURUSD 04,06.2020


GrandCapital


EURUSD Cặp tiền đã ngừng tăng trước quyết định chính sách tiền tệ của ECB, một khía cạnh quan trọng trong đó là gói kích thích trị giá 750 tỷ euro mới mà thị trường dự kiến. Đồng euro sẽ chịu áp lực sau thông báo do chốt lãi, mặc dù nó vẫn có thể tăng liên quan đến đồng đô la.  Mặt kỹ thuật:  Giá nằm trên dải bollinger giữa, dưới SMA 5, nhưng trên SMA 14. RSI đang rời khỏi vùng quá mua và gợi ý bán. Stoch đang giảm dần.   Khuyến nghị giao dịch: Bán cặp có mục tiêu địa phương là 1,1140 sau khi giá vượt qua 1,1200. Tỷ giá EURUSD trực tuyến: theo dõi chuyển động của cặp trong thời gian thực.