Phân tích AUDCAD 04.06.2020


GrandCapital


AUDCAD Một mô hình đảo ngược Pin Bar đã hình thành trên khung thời gian hàng ngày. Một phân kỳ giảm giá đã hình thành trên Awesome Dao động, trong khi Stochastic Dao động báo hiệu quá mua.   Khuyến nghị giao dịch: Bán dưới 0,9300. Dừng lỗ: 0,9410. Cấp mục tiêu: 0,9187; 0,9120. Tỷ giá AUDUSD trực tuyến: theo dõi chuyển động của cặp trong thời gian thực.