Ý tưởng giao dịch cho Surgutneftegaz 04.06.2020


GrandCapital


#SURGUT Các cổ phiếu đang giao dịch trong phạm vi mức hỗ trợ 39,00. Chỉ báo dao động ngẫu nhiên báo hiệu sự thay đổi từ xu hướng giảm sang xu hướng tăng bằng cách vượt qua các đường trung bình di động trong phạm vi mức quá bán (20). Một mô hình cắt giảm dần của cấp độ M30 đã hình thành.   Giới thiệu giao dịch: Mua trong khi mẫu sóng tăng dần đang hình thành, trong đó sóng (A) phá vỡ kênh nghiêng của mẫu bị cắt giảm dần của cấp độ M30. Dừng lỗ: 39,00. Cấp mục tiêu: 40,90; 42,40. Tỷ lệ cổ phiếu #SURGUT trực tuyến: theo dõi sự chuyển động của cổ phiếu trong thời gian thực.