Euro duy trì mức tăng ổn định trước cuộc họp ECB - Orbex


OrbexĐồng tiền euro đang giữ ổn định, tăng lên mức cao nhất trong ba tháng vào thứ Tư. Lợi nhuận đạt được sau khi đồng euro thành công vượt qua mức 1.1132. Ở tốc độ hiện tại, giá có thể đạt tới 1.1400 trong một khoảng thời gian ngắn. Tuy nhiên, do sự phục hồi mạnh mẽ và ít sự phục hồi, cặp tiền tệ có nguy cơ bị điều chỉnh. Một động thái thấp hơn sẽ mở mức giá gần 1.1132 và phá vỡ xuống dưới mức giá này sau đó thấy đồng euro giảm xuống còn 1.1000. Cuộc họp ECB có thể sẽ là chất xúc tác. Kiểm tra chiến lược của bạn về cách đồng euro sẽ tăng giá với Orbex - Mở tài khoản của bạn ngay bây giờ.